Khái niệm 3 luồng video – Triple Streams

Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu : cung cấp cho người dùng lựa chọn sử dụng các luồng video khác nhau cùng 1 thời điểm. Mỗi luồng dữ liệu có mục đích sử dụng khác nhau:

1-Luồng chính: có độ phân giải cao, ghi đủ 25/30 fps, sử dụng để ghi hình

2-Luồng phụ : có độ phân giải thấp hơn, giám sát qua thiết bị di động – yêu cầu tốc độ mạng thấp hơn

3-Luồng thứ 3: cho phép đặt độ phân giải thấp hay cao tùy vào mục đích cụ thể.

3 luông

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment