Hikvision thông báo ngừng cung cấp iVMS-4500 và Dịch vụ HiDDNS

Từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Hikvision thông báo có kế hoạch ngừng cung cấp phần mềm iVMS-4500 và dịch vụ HiDDNS.

Ảnh hưởng của việc ngừng cung cấp cụ thể như sau:  Trang web www.hiddns.com sẽ bị đóng cửa. Không thể sử dụng dịch vụ tên miền động HiDDNS. iVMS-4500 đã được cài đặt trên điện thoại di động vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhưng không thể nâng cấp.

Hikvision đã ra mắt Ứng dụng Hik-Connect từ năm 2016 và nền tảng Hik-ProConnect từ năm 2020 là các giải pháp thay thế. Và trong thời gian tới sẽ nâng cấp và phản hồi tới người dùng.

Nếu bạn là người dùng cuối đang sử dụng Ứng dụng iVMS-4500 và các dịch vụ HiDDNS, bạn có thể thêm thiết bị vào Hik-Connect để tiếp tục sử dụng.

Bấm vào đây để xem giới thiệu về Hik-Connect.
Bấm vào đây để xem cách thêm thiết bị vào Hik-Connect.
Truy cập vào đường link dưới đây để tải Ứng dụng Hik-Connect: https://appstore.hikvision.com. Hoặc bạn cũng có thể quét mã QR dưới đây để tải ứng dụng.

Nếu bạn là người lắp đặt đang sử dụng Ứng dụng iVMS-4500 và dịch vụ HiDDNS, bạn có thể thêm thiết bị vào Hik-ProConnect để cung cấp các dịch vụ vận hành, quản lý và bảo trì từ xa cho các khách hàng của mình.
Bấm vào đây để xem giới thiệu về Hik-ProConnect.
Bấm vào đây để xem cách thêm thiết bị vào Hik-ProConnect.
Vào trang web Hik-ProConnect: www.hik-proconnect.com.
Tải xuống ứng dụng Hik-ProConnect: https://appstore.hikvision.com. Hoặc bạn cũng có thể quét mã QR dưới đây để tải.

 

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email support@hikvision.com hoặc các kỹ thuật tại Nhà An Toàn.

 

Share this Post!

About the Author : Ngoc Tram

0 Comment