App HIKPRO Connect

#HIKPro_Connect App dành riêng cho người lắp đặt – là một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho khách hàng và mở rộng sản phẩm kinh doanh của các đơn vị hoặc người lắp đặt.
Điều khiển quản lý và giám sát tình trạng sức khỏe thiết bị.
Giảm thời gian lắp đặt.
Các thiết bị có thể được thiết kế liên kết chéo với nhau.
Quản lý phân quyền và nhân viên
Khách hàng xác thực cho quản lý vùng.
Tính năng nhận diện thương hiệu.
Hãy download và trải nghiệm ứng dụng tại kho ứng dụng của HIKVISION: https://appstore.hikvision.com/ hoặc trải nghiệm ngay trên giao diện website: www.hik-proconnect.com
XEM CHUỖI HƯỚNG DẪN FULL: https://www.youtube.com/playlist…

Share this Post!

About the Author : Ngoc Tram

0 Comment