Vỏ che lắp ngoài trời với kính chắn gió, gạt nước quạt gió

Mã: DS-1322HZ-CW
Kích thước : 113x143x452mm
Hợp kim nhôm
Màu trắng, Nguồn cấp: AC24V

Product Description

Kích thước : 113x143x452mm
Hợp kim nhôm
Màu trắng, Nguồn cấp: AC24V