DS-K1802EK Đầu đọc thẻ EM

Đọc thẻ EM , có bàn phím hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)
Chống bụi chuẩn IP 65

Product Description

Đọc thẻ EM , có bàn phím hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)
Chống bụi chuẩn IP 65