Vòng đeo tay cho nút ấn khẩn Hikvision DS-PDB-IN-Wristband

Mã: DS-PDB-IN-Wristband

Vòng đeo tay là – phụ kiện đeo tay cho nút ấn khẩn DS-PDEBP1-EG2-WB
Phụ vụ cho người già hoặc người bệnh cần chăm sóc đặc biệt

Product Description

Vòng đeo tay là – phụ kiện đeo tay cho nút ấn khẩn DS-PDEBP1-EG2-WB
Phụ vụ cho người già hoặc người bệnh cần chăm sóc đặc biệt