Để kiểm tra thông tin bảo hành, nhập số serial của sản phẩm sau đó bấm nút Kiểm tra.

Chính sách bảo hành