HÀ NỘI: 024.37.623.200

Đỗ Thái
0902 114 939

TPHCM: 028.38.685.689

Nhựt Phi
0977 555 614

HÀ NỘI: 024.37.623.200

Phương Dung (ext 19)
Nguyễn Hồng (ext 18)
Kiều Kiều (ext 16)
Tuyết Nhung (ext 20)

TPHCM: 028.38.685.689

Hồng Ửng (ext 67)
Phan Duy (ext 63)
Ngọc Diệu (ext 64)
Kim Liên (ext 65)

HÀ NỘI: 024.37.623.200 Nhánh số 2

Xuân Hiệp (ext 2)
  • Online Support via Skype
Hoàng Phúc (ext 2)
  • Online Support via Skype
Hoàng Dương (ext 2)
  • Online Support via Skype
Sơn Trường (ext 2)
  • Online Support via Skype

TPHCM: 028.38.685.689

Chí Cường (ext 43)
  • Online Support via Skype
Văn Dương (ext 44)
  • Online Support via Skype
Ngọc Hùng (ext 45)
  • Online Support via Skype
Mạnh Cường (ext 46)
  • Online Support via Skype
camera
dau ghi
ban dieu khien
san pham khac

TIN SẢN PHẨM

Hướng dẫn sử dụng