Hướng dẫn thao tác, sử dụng bàn điều khiển IP DS-1200KI

Download tài liệu tại:       

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật Hikvision:

 Miền Bắc: 024 37623200 Máy lẻ 22~25
 Miền Nam: 028 38685689 Máy lẻ 43~46

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment