𝐒𝐈Ê𝐔 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐃𝐒-𝟐𝐂𝐄𝟏𝟎𝐃𝐅𝟎𝐓-𝐅 𝐇À𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐓

𝐃𝐒-𝟐𝐂𝐄𝟏𝟎𝐃𝐅𝟎𝐓-𝐅 – 1 trong những chiếc camera tiêu biểu của dòng Colorvu Hikvision. Camera ColorVu giúp mở rộng và nâng cao khả năng giám sát vào bóng tối, nâng độ che phủ ban đêm cho ra hình ảnh màu sắc sinh động, từ đó truy tố tội phạm dễ dàng và tăng cường an ninh.
* 𝐋Ợ𝐈 Í𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐈 𝐒Ử 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝐃Ò𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐕𝐔:
𝟏. 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐦à𝐮 𝐬ắ𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡ự𝐜
– Kết xuất màu chính xác
– Hiệu năng vượt trội trong môi trường ánh sáng yếu
𝟐. Độ 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢ế𝐭 𝐜𝐚𝐨 𝐡ơ𝐧
– Thông tin màu sắc được ghi lại rõ ràng hơn và độ chi tiết phong phú hơn so với hình ảnh đen trắng
𝟑. 𝐓𝐫ả𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐡ì𝐧𝐡 ả𝐧𝐡 𝐫õ 𝐧é𝐭 𝐡ơ𝐧
– Độ sáng cân bằng
– Khẩu độ siêu lớn F1.0 và cảm biến tiên tiến đảm bảo kết xuất hình ảnh trung thực

Share this Post!

About the Author : Ngoc Tram

0 Comment