Thông báo ngừng bảo trì app Hik-Connect phiên bản V3.11.0 thấp hơn

Từ hôm nay, HIKVISION sẽ ngừng hỗ trợ Hik-Connect phiên bản V3.11.0 và thấp hơn do phiên bản này được phát hành từ tháng 11/2019 nên đã không còn phù hợp và tương thích với mức độ bảo mật hiện tại của nền tảng Hik-Connect nữa.

Vì vậy các anh em đại lý lắp đặt lưu ý, từ ngày 31/03/2021 app Hik-Connect phiên bản V3.11.0 và thấp hơn sẽ không thể đăng nhập được nữa. An hem phải cập nhật phiên bản Hik-Connect mới nhất tại địa chỉ sau: https://appstore.hikvision.com/

Thông tin thêm về các địa chỉ tải app Hik-Connect và HiLookVision.

 

Hikvision app store
appstore.hikvision.com
Hikvision Neutral app store
www.app-st.net
iOS Apple store Google play HUAWEI app store(overseas) Samsung app store
(overseas)
Xiaomi app store
(overseas)
OPPO app store
(overseas)
Hik-Connect × ×
(Google đã xóa)
HilookVision ×
(Google chặn cập nhật, không phải phiên bản mới nhất)
× × × ×

Share this Post!

About the Author : Ngoc Tram

0 Comment