Bản quyền phần mềm quản lý camera

55,200,000 

Availability: In Stock

Mã: HikCentral-P-VSS-Base/16Ch
Danh mục: .

Phần mềm quản lý tập trung 16 kênh

– Phần mềm quản lý 16 kênh camera.

– Hỗ trợ máy chủ lưu trữ đám mây.

– Quản lý báo động (Cấu hình báo động, nhật ký báo động, tìm kiếm báo động), thông báo qua email, Active Directory, chạy trên máy ảo, cho phép 100 người dùng đăng nhập đồng thời.

– Điều hành trên máy khách (Tự động nhảy kênh, chế độ xem riêng, gán thẻ, khóa video, xem lại tức thì, tùy chỉnh chia ô màn hình).

Product Description

Phần mềm quản lý tập trung 16 kênh

– Phần mềm quản lý 16 kênh camera.

– Hỗ trợ máy chủ lưu trữ đám mây.

– Quản lý báo động (Cấu hình báo động, nhật ký báo động, tìm kiếm báo động), thông báo qua email, Active Directory, chạy trên máy ảo, cho phép 100 người dùng đăng nhập đồng thời.

– Điều hành trên máy khách (Tự động nhảy kênh, chế độ xem riêng, gán thẻ, khóa video, xem lại tức thì, tùy chỉnh chia ô màn hình).