Bộ định tuyến và VPN

Mã: WAC500H
WAC500H
Zyxel USG Flex 700, Firewall 12 Gigabit user-definable ports, 2*SFP, 2* USB