Bộ định tuyến và tường lửa cho hệ thống

Mã: USG FLEX 700
USG FLEX 700
Zyxel USG Flex 700, Firewall 12 Gigabit user-definable ports, 2*SFP, 2* USB