WATERPROOF CASE(S5) VỎ CHỐNG NƯỚC CHO S5 PLUS/S5

Mã: Waterproof Case(S5)
Danh mục: .

Vỏ chống nước cho S1C

Chỉ Dùng cho S5 PLUS/S5, chống nước đến độ sâu 40m