UTPSP-VPB100LP A2

Mã: UTPSP-VPB100LP A2

Bộ UTP Balun loại có dây , Jắc, thu, phát dùng cáp xoắn ( cáp mạng loại tốt)Khoảng cách đối với camera màu 400m/1200ft.Khoảng cách đối với camera đen trắng 600m/2000ft  ( Chất lượng tốt – Hình ảnh đẹp)

  • (1 bộ gồm 2 chiếc) BNC input
  • Hãng sản xuất: UTP Balum

Product Description

Bộ UTP Balun loại có dây , Jắc, thu, phát dùng cáp xoắn ( cáp mạng loại tốt)Khoảng cách đối với camera màu 400m/1200ft.Khoảng cách đối với camera đen trắng 600m/2000ft  ( Chất lượng tốt – Hình Ảnh đẹp)

  • (1 bộ gồm 2 chiếc) BNC input