UTPSP-VPB100 A1

Mã: UTPSP-VPB100 A1

Bộ UTP Balun thu, phát dùng cáp xoắn (cáp mạng loại tốt).

Khoảng cách đối với camera màu 400m/1200ft.

Khoảng cách đối với camera đen trắng 600m/2000ft

(Chất lượng tốt – Hình Ảnh đẹp)

Product Description

Bộ UTP Balun thu, phát dùng cáp xoắn (cáp mạng loại tốt). Khoảng cách đối với camera màu 400m/1200ft.Khoảng cách đối với camera đen trắng 600m/2000ft  ( Chất lượng tốt – Hình Ảnh đẹp)

  • ( 1 bộ gồm 2 chiếc) BNC input