UTP-VAB100T-NP/UTP-VAB100R-NP

Mã: UTP-VAB100T-NP/UTP-VAB100R-NP

Bộ phát và nhận UTP Balun ( Transmitter/Receiver )dùng cáp xoắn.

(110-240V, 12 VDC) kết hợp với UTP-VAB100T-NP. hoặc UTPVPB100.

BNC input  ( Chất lượng tốt – Hình Ảnh đẹp)

  • Khoảng cách đối với camera màu 1200m /4000ft.
  • Khoảng cách đối với camera đen trắng 2400m/8000ft.
  • 1 bộ bao gồm: 1 transmitter và 1 Receiver, kèm Adapter 12V-1000 mA

Product Description

Bộ phát và nhận UTP Balun ( Transmitter/Receiver )dùng cáp xoắn. (110-240V, 12 VDC) kết hợp với UTP-VAB100T-NP. hoặc UTPVPB100. BNC input  ( Chất lượng tốt – Hình Ảnh đẹp)

  • Khoảng cách đối với camera màu 1200m /4000ft.
  • Khoảng cách đối với camera đen trắng 2400m/8000ft.
  • 1 bộ bao gồm: 1 transmitter và 1 Receiver, kèm Adapter 12V-1000 mA