Bàn điều khiển RS-485 DS-1003KI

– Điều khiển các tính năng của đầu ghi
một cách dễ dàng như dùng chuột
– Kiểm soát DVR và PTZ riêng biệt
– Cần điều khiển 3D

Product Description

Control mode
Control mode:|RS-485 half-duplex mode Baud rate: 1200 ~ 19200bps
External interface
Communication interface:|1 RS-485 port
General
LCD screen:|128mm×64mm
Joystick:|3-axis
Maximum cable length:|1200m
Power supply:|12VDC
Working temperature:|-10°C ~ +55°C
Working humidity:|10%~90%
Size:|360mm×200mm× 108mm
Weight:|3.3Kg