Bàn điều khiển RS-485 DS-1003KI

Mã: DS-1003KI
– Điều khiển các tính năng của đầu ghi
một cách dễ dàng như dùng chuột
– Kiểm soát DVR và PTZ riêng biệt
– Cần điều khiển 3D

Product Description

Control mode
Control mode: | RS-485 half-duplex mode Baud rate: 1200 ~ 19200bps
External interface
Communication interface: | 1 RS-485 port
General
LCD screen: | 128mm×64mm
Joystick: | 3-axis
Maximum cable length: | 1200m
Power supply: | 12VDC
Working temperature: | -10°C ~ +55°C
Working humidity: | 10%~90%
Size: | 360mm×200mm× 108mm
Weight: | 3.3Kg