License kết nối và hiển thị trên Videowall

Mã: HikCentral-P-SmartWall-Module
License kết nối và hiển thị trên Videowall
– Hãng: Hikvision
– Xuất xứ: China
– Model: HikCentral-P-SmartWall-Module
Đầu vào báo động 3,000
Đầu ra báo động 3,000
Mã hóa thiết bị 1,0241
Thiết bị Mã hóa, Thiết bị Điều khiển Truy cập và Trang web Từ xa- 1,0242,3
ANPR Cameras 204 (maximum: 3000)
Cameras đếm số người 705 (maximum: 3000)
Cameras bản đồ nhiệt 706 (maximum: 3000)
Máy chủ ghi âm 64
Mãy chủ truyền trực tuyến 64
Khu vực 3,000
Phân cấp khu vực 5
Cameras Trên mỗi khu vực 64