License cơ bản cho 1 camera ảnh nhiệt

Mã: HikCentral-P-Thermal Report-1Ch
Mã sản phẩm: HikCentral-P-Thermal Report-1Ch
Hãng sản xuất: Hikvision
Xuất xứ: Trung Quốc
– Gói mở rộng cho camera ảnh nhiệt – gồm các tính năng báo cáo cơ bản của camera ảnh nhiệt.
Hỗ trợ dữ liệu nhiệt độ trên cài đặt trước của camera ảnh nhiệt và điểm đo nhiệt độ, thống kê, so sánh,…