IC S50 Thẻ Mifare thông minh không tiếp xúc

Mã: IC S50
  • Thẻ Mifare thông minh không tiếp xúc
  • Tần số hoạt động: 13.56vMHz

Product Description

  • Thẻ Mifare thông minh không tiếp xúc
  • Tần số hoạt động: 13.56vMHz