DS-KEM125 Thẻ EM thông minh không tiếp xúc

Mã: DS-KEM125
  • Thẻ EM thông minh, không tiếp xúc
  • Tần số hoạt động: 125KHz

Product Description

  • Thẻ EM thông minh, không tiếp xúc
  • Tần số hoạt động: 125KHz