DS-K7P05 Nút ấn mở khóa

Mã: DS-K7P05
– Nút ấn mở khóa, bảng điều khiển bằng thép không rỉ,
nút kim loại, đáy kim loại

– Kích thước: 90x35x54mm

Product Description

– Nút ấn mở khóa, bảng điều khiển bằng thép không rỉ,
nút kim loại, đáy kim loại

– Kích thước: 90x35x54mm