DS-K2601/02/04 Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa

Mã: DS-K2601/02/04

– Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa
– Hỗ trợ 2 đầu đọc (DS-K2601) hoặc 4 đầu đọc Weigand;
2/4/8 đầu đọc RS485; 4 cổng Alarm input,
1/2/4 cửa từ, 1/2/4 Door Switch, 2/4/8 case input, 1 tamper-proof chống cậy phá
– Output: 1/2/4 tiếp điểm cửa; 1/2/4 cổng báo động dạng tiếp điểm
– Kết nối mạng qua giao thức TCP/IP, có cổng RS-485
– Lưu trữ đến 100.000 thẻ và 300.000 nhật ký quẹt thẻ

Product Description

– Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa
– Hỗ trợ 2 đầu đọc (DS-K2601) hoặc 4 đầu đọc Weigand;
2/4/8 đầu đọc RS485; 4 cổng Alarm input,
1/2/4 cửa từ, 1/2/4 Door Switch, 2/4/8 case input, 1 tamper-proof chống cậy phá
– Output: 1/2/4 tiếp điểm cửa; 1/2/4 cổng báo động dạng tiếp điểm
– Kết nối mạng qua giao thức TCP/IP, có cổng RS-485
– Lưu trữ đến 100.000 thẻ và 300.000 nhật ký quẹt thẻ