Bộ khai báo đa chức năng DS-SH600U-D6E-F

  • Màn hình cảm ứng LCD 3,97 inch để đăng ký khuôn mặt, cấu hình tham số, xem trực tiếp, v.v.
  • Ống kính kép góc rộng 2 MP
  • Chống giả mạo khuôn mặt, Khoảng cách đăng ký khuôn mặt: 0,3 m đến 1,5 m
  • Thuật toán Deep-Learning
  • Dung lượng 2.000 người dùng, dung lượng khuôn mặt 2.000, dung lượng thẻ 20.000 và dung lượng dấu vân tay 20.000
  • Đăng ký dữ liệu qua thiết bị và truyền dữ liệu từ thiết bị đến nền tảng thông qua giao diện USB TCP/IP/Type C; Đăng ký dữ liệu từ xa thông qua phần mềm máy khách
  • Hoạt động độc lập: Quản lý, tìm kiếm và đặt dữ liệu thiết bị sau khi đăng nhập cục bộ vào thiết bị