DS-K1802E Đầu đọc thẻ EM

Đọc thẻ EM , hỗ trợ giao thức
Wiegand(W27/W35)
Chống bụi chuẩn IP 65

Product Description

Đọc thẻ EM , hỗ trợ giao thức
Wiegand(W27/W35)
Chống bụi chuẩn IP 65