DS-K1801EK Đầu đọc thẻ EM

Đọc thẻ EM, có bàn phím, hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)
Chuẩn chống bụi IP 65

Product Description

Đọc thẻ EM, có bàn phím, hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)
Chuẩn chống bụi IP 65