DS-K1801E Đầu đọc thẻ EM

Đọc thẻ EM, không có bàn phím, hỗ trợ
giao thức Wiegand(W27/W35)
Chuẩn chống bụi IP 65

Product Description

Đọc thẻ EM, không có bàn phím, hỗ trợ
giao thức Wiegand(W27/W35)
Chuẩn chống bụi IP 65