DS-K1T605 Series Máy chấm công vân tay – nhận diện khuông mặt

Mã: DS-K1T605 Series

DS-K1T605 Series

Máy chấm công vân tay – nhận diện khuông mặt Hikvision

Product Description