Hik-Pro Connect: Hướng Dẫn Cấu Hình Và Xem Trực Tiếp Thiết Bị Từ Xa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT Hướng Dẫn Cấu Hình Và Xem Trực Tiếp Thiết Bị Từ Xa HIK-Pro Connect là một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho khách hàng và mở rộng sản phẩm kinh doanh của các đơn vị hoặc người lắp đặt.

✅ Điều khiển quản lý và giám sát tình trạng sức khỏe thiết bị

✅ Giảm thời gian lắp đặt

✅ Các thiết bị có thể được thiết kế liên kết chéo với nhau

✅ Quản lý phân quyền và nhân viên

✅ Khách hàng xác thực cho quản lý vùng

✅ Tính năng nhận diện thương hiệu

✅ Dịch vụ máy chủ

Share this Post!

About the Author : Ngoc Tram

0 Comment