Giới thiệu tổng quan về nền tảng Hik-ProConnect

Hik-ProConnect là Một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho khách hàng và mở rộng sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp Tính năng chính Hik-ProConnect:

– Quản lý hệ thống và giám sát tình trạng sức khỏe từ xa

– Giảm thời gian lắp đặt

– Những thiết bị có thể được liên kết chéo với nhau

– Quản lý phân quyền và nhân viên

– Khách hàng xác thực cho phép quản lý công trình

– Tính năng nhận diện thương hiệu

– Dịch vụ máy chủ

– Tùy chọn dịch vụ theo nhu cầu

Share this Post!

About the Author : Ngoc Tram

0 Comment