Thêm 1 thiết bị trong iVMS-4500

Làm thế nào để thêm một DVR, NVR hoặc Camera IP trong phần mềm máy khách di động iVMS4500.

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment