VQD – Phân tích chất lượng video

VQD( Phân tích chất lượng video) là tính năng cho phép giám sát video để nhận biết tình trạng bất thường ( mờ hình, độ sáng bất thường, sai màu ). Hệ thống sẽ kích hoạt báo động và thực thi các tác vụ đã quy định trước ( cảnh báo âm thanh, gửi email,báo qua phần mềm … )

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment