Tính năng Phát hiện mất âm thanh – Audio Loss Detection

Phát hiện mất âm thanh (Audio Loss Detection): là một tính năng phát hiện lỗi trong Gói tính năng thông minh của Hikvision. Khi bật tính năng này, hệ thống sẽ kích hoạt báo động khi mất tín hiệu âm thanh.

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment