Tính năng ổn định hình ảnh điện tử – EIS

Trong điều kiện rung nhẹ ( VD như trên cột điện có gió mạnh ) , chất lượng video sẽ giảm. Tính năng EIS ( Ổn định hình ảnh điện tử ) có thể giúp giảm tác động của hiện tượng rung lên video.

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment