Gắn tên miền Hik-Connect vào phần mềm iVMS4200 trên máy tính

HƯỚNG DẪN GẮN TÊN MIỀN HIK-CONNECT VÀO PHẦN MỀM iVMS4200 TRÊN MÁY TÍNH

Từ phiên bản iVMS4200 version V2.6.1.2 build 20170318 hỗ trợ gắn tên miền Hik-Connect Domain từ xa vào phần mềm.

 

Mở phần mềm -> vào Device Management -> Device -> Hikvision Device -> Add

Chọn chế độ thêm thiết bị là Hik-Connect Domain:

Có 2 kiểu thêm tên miền Hik-Connect Domain:

Batch Adding: thêm cùng lúc nhiều thiết bị.

Single Adding: thêm từng thiết bị riêng.

♦ Thêm các thiết bị cùng lúc: nhập vào tài khoản Hik-Connect và mật khẩu, kích vào nút Get Device List để hiển thị danh sách các thiết bị đã được thêm vào tài khoản Hik-Connect -> chọn thiết bị muốn thêm vào.

Chọn thiết bị muốn thêm và nhập tên đăng nhập và mật khẩu của thiết bị để thêm thiết bị vào.

♦ Thêm từng thiết bị: nhập vào các thông tin được yêu cầu của thiết bị và thiết bị sẽ được thêm phần mềm.

Tài liệu:

Công ty cổ phần Nhà An Toàn

Nhà nhập khẩu – phân phối Hikvision tại Việt Nam

 

 

 

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment