Giải pháp giám sát hiệu vàng, quầy trang sức – Hikvision

Làm việc trong ngành công nghiệp thịnh vượng này, các cơ sở sản xuất đá quý và đồ trang sức hoặc các cửa hàng thường chứa các nguyên liệu có giá trị cao hoặc các hàng hóa thương mại mà hấp dẫn đối với bọn tội phạm. Do đó là rất quan trọng để có một hệ thống giám sát IP hiệu quả và toàn diện để bảo vệ của cải và tài sản.

Giải pháp giám sát của Hikvision bảo vệ đầy đủ cho hiệu vàng, quầy trang sức bạn từ A đến Z
Download tài liệu: Tại đây

Gems & Jewelry 2

Công ty cổ phần Nhà An Toàn

Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam

Hỗ trợ về giải pháp – kỹ thuật quý khách vui lòng liên hệ:

Miền Bắc: 04.37.623.200 nhánh 21 đến 24

Miền Nam: 08.38.685.689 nhánh 46 đế 48

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment