Giới thiệu tổng quan về nền tảng Hik-ProConnect

Hik-ProConnect là Một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho khách hàng và mở rộng sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp Tính năng chính Hik-ProConnect: – Quản lý [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT TRÊN MOBILE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT TRÊN MOBILE 2 – Hướng Dẫn Di Chuyển Thiết Bị Từ Hik-Connect HIK-Pro Connect là một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho [...]

Hik-Pro Connect: Hướng Dẫn Thêm Nhân Viên Và Phân Quyền Nhân Viên Trên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT: Hướng Dẫn Thêm Nhân Viên Và Phân Quyền Nhân Viên Trên Hik-Pro Connect HIK-Pro Connect là một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ [...]

Hik-Pro Connect: Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Co-Branding (Đồng Thương Hiệu)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Co-Branding (Đồng Thương Hiệu) HIK-Pro Connect là một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho khách hàng [...]

Showing 1–10 of 87 results