SH-K3210 Bộ điều khiển chính cho thang máy

Mã: SH-K3210

Bộ điều khiển chính cho thang máy, Lưu trữ
20,000 thẻ và 50,000 sự kiện, quyền điều
khiển 128 tầng
Kết nối : TCP/IP và RS-485;
Hỗ trợ : 2 đầu đọc thẻ hoặc 2 đầu đọc thẻ 2
RS485
Ngõ vào: Nút bấm khẩn cấp×1; 1 Nút bấm
báo cháy×1; 1 Nút bảo trì×1;
Ngõ vào tình huống×2;
Ngõ ra: Rơ le switch cho cửa×4, rơ le báo
động×4

Mô tả sản phẩm

Bộ điều khiển chính cho thang máy, Lưu trữ
20,000 thẻ và 50,000 sự kiện, quyền điều
khiển 128 tầng
Kết nối : TCP/IP và RS-485;
Hỗ trợ : 2 đầu đọc thẻ hoặc 2 đầu đọc thẻ 2
RS485
Ngõ vào: Nút bấm khẩn cấp×1; 1 Nút bấm
báo cháy×1; 1 Nút bảo trì×1;
Ngõ vào tình huống×2;
Ngõ ra: Rơ le switch cho cửa×4, rơ le báo
động×4

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •