DS-K2801/02/04 Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa

Mã: DS-K2801/02/04
 • Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa
 • Hỗ trợ 2 đầu đọc Wiegand (DS-K2801)/4 đầu đọc Wiegand, 1/2/4 cửa từ, 1/2/4 Door Switch,  1/2/4 case input
 • Output: 1/2/4 tiếp điểm cửa, 1/2/4 cổng báo động dạng tiếp điểm
 • Kết nối mạng qua giao thức TCP/IP
 • Lưu trữ đến 10.000 thẻ và 50.000 nhật ký quẹt thẻ

Hãng sản xuất: Hikvision

Mô tả sản phẩm

 • Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa
 • Hỗ trợ 2 đầu đọc Wiegand (DS-K2801)/4 đầu đọc Wiegand, 1/2/4 cửa từ, 1/2/4 Door Switch,  1/2/4 case input
 • Output: 1/2/4 tiếp điểm cửa, 1/2/4 cổng báo động dạng tiếp điểm
 • Kết nối mạng qua giao thức TCP/IP
 • Lưu trữ đến 10.000 thẻ và 50.000 nhật ký quẹt thẻ
Chia sẻ bài viết lên
 •  
 •  
 •  
 •