8 Zone Network Security Control Panel

Mã: DS-19A08-F/Kx(G)
Danh mục: .

• PTSN, 10/100Mbps Ethernet
• LED screen (DS-19A08-F/K1)
• LCD screen (DS-19A08-F/K2)
• 1 relay output
• 14.3 VDC

Mô tả sản phẩm

DS-19A08-F/Kx(G) 8 Zone Network Security Control Panel

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •