Video hướng dẫn

Cách lắp đặt camera gắn trần – Turret Camera

Bài viết liên quan: HD Ghi hình camera vào máy tính Hướng dẫn thiết lập nhóm HDD Hướng dẫn cài đặt web components cho IE Hướng dẫn gán thiết bị vào phầm mềm iVMS 4500 Hướng dẫn tùy chỉnh giao diện hiển thị OSD Hướng dẫn gán camera IP vào đầu ghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT TRÊN MOBILE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-PRO CONNECT TRÊN MOBILE 2 – Hướng Dẫn Di Chuyển Thiết Bị Từ Hik-Connect HIK-Pro Connect là một giải pháp an ninh tập trung dựa trên đám mây giúp quản lý các dịch vụ cho khách hàng và mở rộng sản phẩm kinh doanh của các đơn vị hoặc người lắp […]