Tools

download

(Link dự phòng: http://www.hikvision.com/en/Tools_82.html)

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •  

Share this Post!

About the Author : admin

3 bình luận

  1. - Hikvision 22/04/2016 at 5:01 Chiều
  2. […] » Link download phần mềm SADP và iVMS-4200:  http://hikvision.vn/download/tools.html […]

Bình luận đã bị đóng