NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG MỸ THO

Chức danh công việc: Nhân viên phụ trách vùng Bộ phận: Kinh doanh & Marketing Quản lý trực tiếp: GĐ Kinh doanh Phụ trách các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh     TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH [...]

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG TÂY NGUYÊN

Chức danh công việc: Nhân viên phụ trách vùng Bộ phận: Kinh doanh & Marketing Quản lý trực tiếp: GĐ Kinh doanh Phụ trách các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Định     TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH 1.      Chăm [...]

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG VĨNH LONG

Chức danh công việc: Nhân viên phụ trách vùng Bộ phận: Kinh doanh & Marketing Quản lý trực tiếp: GĐ Kinh doanh Phụ trách các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang     TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH [...]

Showing all 10 results